P2141054
P2140975
P2140946
Our staff at the annual HIV conferecne 2018
Interactive board games for drug education created by Gang Saa
20190528_190528_0018
Radio program
resize
P5290378
World AIDS Day event 2018 at Maharaj Hospital
logo_edited.jpg

โครงการวิจัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

Screenshot_20210305-133630_Video%20Playe

สื่อเผยแพร่

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯได้ดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ในทุกๆด้านได้แก่ วัคซีนป้องกันเอชไอวี

ชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันเอชไอวีและการรักษาในประชากรกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี 
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยที่สำคัญระดับนานาชาติ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ที่สถาบันฯดำเนินการมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และความจำเป็นขององค์ความรู้ในช่วงเวลานั้นๆ ผลจากโครงการวิจัยหลายประการได้นำซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก

ข่าวสารและกิจกรรม

คลิกภาพข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการสำรวจ
การตลาดและการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนอินเตอร์เน็ต โดย กนิษฐา ไทยกล้า หัวหน้าหน่วยสารเสพติด
01 กุมภาพันธ์ 2564
คลินิกครอบครัวเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากการรีโนเวทใหม่และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น พร้อมให้บริการผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพของแม่เเละเด็กตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
01 มกราคม 2564
สารชุมชนสัมพันธ์ ฉบับ 130 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม
ธันวาคม 2563
บทความเรื่อง Online Drug Marketing: March-30 June 2020 โดยกนิษฐา ไทยกล้า หัวหน้าหน่วยสารเสพติด ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ASEAN Drug Monitoring Report 2019
1 ธันวาคม 2563
สถาบันวิจัยสุขภาพของสหรัฐฯ ประกาศให้ทุนวิจัยด้าน HIV/AIDS กับหน่วยวิจัยทางคลินิกจำนวน 35 หน่วยวิจัยทั่วโลก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยในนาม Thai CTU ได้รับทุนอย่างต่อเนื่องเป็นวาระที่สามเป็นเวลาอีก 7 ปี
1 ธันวาคม 2563
ภาพกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพล่าซ่า เชียงใหม่
1 ธันวาคม 2563
สารชุมชนสัมพันธ์ ฉบับ 129 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม
25 พฤศจิกายน 2563
กนิษฐา ไทยกล้า หัวหน้าหน่วยสารเสพติด มอบเกมส์ Alcohol in safe city ให้แก่ ศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11
25 พฤศจิกายน 2563
กนิษฐา ไทยกล้า หัวหน้าหน่วยสารเสพติด เป็นวิทยากรเสวนาประเด็น ขายและโฆษณาในช่องทางออนไลน์: เมื่อการขายเหล้าแพร่ระบาดในสังคมในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 - ภาพและข่าวจากคมชัดลึก
Show More
 

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแผ่นพับแนะนำโครงการ

Hepatitis B virus (HBV) vaccine
.jpg
Nurse Checking Girl
RSV- Respiratory Syncytial Virus acronym

Contact Us

Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University
110 Intavaroros Road, Sriphum, Muang
Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel. 66 5393 6148

 A5379 บี ฮาย

การเสริมประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันไวัรัสตับอักเสบบีในผู้ติดเชื้อเอชไอวี: การประเมินวัคซีน HEPLISAV-B

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการตอบสนองและความปลอดภัยของวัคซีน HEPLISAV-B ในผู้ใหญ่ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี 2 กลุ่มได้แก่ ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแต่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน และผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน

Study vaccines: HEPLISAV-B vs. Engerix-B

การศึกษาเพื่อหาสูตรยาต้านไวรัส สูตรอื่นที่เด็กและวัยรุ่นสามารถใช้ได้อย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาเอชไอวี และเป็นแบบรวมเม็ดซึ่งสะดวกมากขึ้นในการกิน ซึ่งขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่มากนัก

 

ยาที่ศึกษาได้แก่ ยาโดราวิรีน (DOR) เม็ดเดี่ยว และยาเม็ดรวมที่ประกอบด้วย

โดราวิรีน สามทีซีและทีดีเอฟ  (DOR/3TC/TDF)

Respiratory Syncytial Virus หรือ RSV เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็กทั่วโลกที่พบบ่อยและติดต่อง่าย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV มีเพียงการรักษาตามอาการ

 

NJ-53718678 เป็นยาใหม่และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อรักษาการติดเชื้อ RSV การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัยและฤทธิ์ต้านไวรัสของ JNJ-53718678 ในเด็กอายุ 28 วันถึง 3 ปีที่ติดเชื้อ RSV

©2019 by Research Center for Infectious Diseases and Substance Use. Proudly created with Wix.com