P2141054
P2140975
P2140946
Our staff at the annual HIV conferecne 2018
Interactive board games for drug education created by Gang Saa
20190528_190528_0018
Radio program
resize
P5290378
World AIDS Day event 2018 at Maharaj Hospital
logo_edited.jpg

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯได้ดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ในทุกๆด้านได้แก่ วัคซีนป้องกันเอชไอวี

ชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันเอชไอวีและการรักษาในประชากรกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี 
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยที่สำคัญระดับนานาชาติ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ที่สถาบันฯดำเนินการมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และความจำเป็นขององค์ความรู้ในช่วงเวลานั้นๆ ผลจากโครงการวิจัยหลายประการได้นำซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก

ข่าวสารและกิจกรรม

คลิกภาพข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

14 สิงหาคม 2563
หน่วยสารเสพติดร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในโครงการ Change for Life ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
24 กรกฎาคม 2563
สารชุมชนสัมพันธ์ ฉบับกรกฎาคม - กันยายน 2563
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม
รายงานวิจัย
การศึกษาอัตราการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับบีและซี และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดในเชียงใหม่ 2562
ผลสำรวจ สุราเถื่อนในสังคมไทย
ใครดื่มเยอะ ซื้อที่ไหน ทำไมต้องดื่ม?
23 มิถุนายน 2563
กิจกรรมของหน่วยสารเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
18 พฤษภาคม 2563
ประกาศแล้ว ผลการวิจัย HPTN 083 "ยาต้านไวรัสแบบฉีดออกฤทธิ์ยามีประสิทธิผลสูงในการป้องกันเอชไอวี"
1 เมษายน 2563
สารชุมชนสัมพันธ์ ฉบับเมษายน - มิถุนายน 2563
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม
11 มีนาคม 2563
การค้นพบสำคัญของโครงการ IMPAACT 2010 นำเสนอในการประชุม Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) ประจำปี 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
สารชุมชนสัมพันธ์ ฉบับแรกของปี 2563
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม
Show More

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแผ่นพับแนะนำโครงการ

A5375 

การศึกษาขนาดยาลีโวนอร์เจสเตรล ที่เหมาะสมในการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเมื่อใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มียา

อีฟาไวเรนซ์ หรือยารักษาวัณโรคที่มียาไรแฟมปิซิน

เพื่อศึกษาว่าการกินยาลีโวนอร์เจสเตรลขนาด 2 เท่าร่วมกับยาต้านไวรัสอีฟาไวเรนซ์ หรือยาไรแฟมปิซิน จะทำให้ระดับยาลีโวนอร์เจสเตรลในเลือดเป็นอย่างไร และมีผลข้างเคียงอย่างไร

การศึกษาเพื่อหาสูตรยาต้านไวรัส สูตรอื่นที่เด็กและวัยรุ่นสามารถใช้ได้อย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาเอชไอวี และเป็นแบบรวมเม็ดซึ่งสะดวกมากขึ้นในการกิน ซึ่งขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่มากนัก

 

ยาที่ศึกษาได้แก่ ยาโดราวิรีน (DOR) เม็ดเดี่ยว และยาเม็ดรวมที่ประกอบด้วย

โดราวิรีน สามทีซีและทีดีเอฟ  (DOR/3TC/TDF)

รับอาสาสมัครเพศชาย สุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 20 -45 ปี เข้าร่วมโครงการวิจัย วี503-049 วัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีในผู้ชาย

 

เพื่อศึกษาว่าการให้วัคซีนเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์จำนวน 3 ครั้งจะมีความปลอดภัย และช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในช่องปากที่เกิดจากเชื้อไวรัสฮิวแมนพาพิลโลมา (เอชพีวี) บางสายพันธุ์ที่ที่อาจนำไปสู่เนื้องอกที่จะเป็นมะเร็งในศีรษะและลำคอได้หรือไม่

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0 5393 6148

โทรสาร 0 5322 1849, 0 5394 5053

Nurse Checking Girl

©2019 by Research Center for Infectious Diseases and Substance Use. Proudly created with Wix.com