กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพล่าซ่า เชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
•    บูธความรู้และกิจกรรมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่,

     องค์กรแคร์แมท, องค์กร Harm reduction, สสวท, มูลนิธิรักษ์ไทย, สคร.1, โครงการนับหนึ่ง และมูลนิธิเอ็มพลัส
•    การเสวนาเรื่อง "2030 ยุติเอดส์เชียงใหม่ และประเทศไทย"
•    การประกวด “One Man One Woman”

 

กิจกรรมภายในบูธของสถาบันฯ
•    นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการวิจัย HPTN083 และ HPTN084
•    เชิญชวนผู้เข้าชมงานร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ยาทรูวาด้ากิน และ ยาคาโบทิการ์เวียร์ฉีด ในการป้องกนการติดเชื้อเอชไอวี
•    เชิญชวนผู้เข้าชมงานกดlike เพจ “ด๊อกเตอร์เห็ด” เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดตามข่าวสารงานวิจัยต่างๆ
•    จับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม