top of page

พ.ศ. 2535

 The CONRAD study เป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวีโครงการแรกที่สถาบันดำเนินการ เพื่อศึกษาหาความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรทางภาคเหนือ ผลของโครงการนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the New England Journal of Medicine ในปีพ.ศ. 2539

สถาบันได้ขยายภารกิจวิจัยจนครอบคลุมการวิจัยด้านเอชไอวีในทุกด้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

พ.ศ. 2550 

สถาบันวิจัยฯ ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยวิจัยหนึ่งของสถาบันวิจัยสุขภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US National Institutes of Health)

โดยได้รับทุนวิจัยด้านเอชไอวี/เอดส์ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยภายใต้ชื่อ

Thailand HIV/AIDS and Infectious Disease Clinical Trial Unit (THAI CTU)

 

พ.ศ. 2552

ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด (เดิมชื่อ ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ตั้งขึ้นในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานระหว่างทีมวิจัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโครงการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

About us: About

นักวิจัยหลัก

About us: Meet the Team

หน่วยวิจัยคลินิกรักษ์สุขภาพ

หน่วยวิจัยคลินิกรักษ์สุขภาพได้เข้าร่วมวิจัยกับเครือข่าย  AIDS clinical trials group (ACTG) network ซึ่งเป็นเครือข่ายวิจัยด้านการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคร่วมในผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  จนถึงปัจจุบันเราได้ดำเนินโครงการวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมมากกว่า 15 โครงการ อาสาสมัครมากกว่า 600 รายมารับการดูแลที่คลินิกรักษ์สุขภาพ ภารกิจหลักของเราคือ ดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้ออื่นๆ

DSC03724-1170x369.jpg
ACTG.jpg
Picture8-300x173.jpg
P5290359.JPG
exam-room-1170x369.jpg
web.JPG

หน่วยวิจัยคลินิกครอบครัว

หน่วยวิจัยคลินิกครอบครัวมีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ ทารก เด็กและวัยรุ่น ทั้งที่ติดเชื้อเเละไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยได้รับทุนวิจัยหลักจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา โดยผ่านเครือข่ายวิจัยอิมแพค  the International Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical Trials (IMPAACT) Network

และได้รับทุนสนับสนุนอื่นๆจากทั้งรัฐบาลไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัทผู้ผลิตยา 

 

ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หน่วยวิจัยคลินิกครอบครัวผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป the European Medicines Agency (EMA) ในฐานะที่เป็นหน่วยวิจัยแห่งหนึ่งของโครงการ IMPAACT P1093  

คลินิกอิมแพค_edited_edited.jpg
04_IMPAACT 2010_Infant Blood collection.
08_IMPAACT P1093-Infant Physical Exam_ed
09_IMPAACT P1093-DTG dispersible prepara
31393914_10208677997267753_6639599370339
Patumrat Sripan

Patumrat Sripan

Public Health Biostatistics, Ph.D. Investigator

Linda Aurpibul

Linda Aurpibul

M.D., M.P.H. Investigator

Nuntisa Chotirosniramit

Nuntisa Chotirosniramit

M.D. Investigator

Patcharaphan  Sugandhavesa

Patcharaphan Sugandhavesa

M.D. Investigator

Arunrat Tangmunkongvorakul

Arunrat Tangmunkongvorakul

Ph.D. Investigator

Natthapol Kosachunhanan

Natthapol Kosachunhanan

M.D. Instructor, Investigator

Taweewat Supindham

Taweewat Supindham

M.D. Investigator

Amaraporn Rerkasem

Amaraporn Rerkasem

M.D. Investigator

Kanittha Thaikla

Kanittha Thaikla

Statistician, Expert Level Investigator

หน่วยวิจัยพิมานคลินิก

พิมานคลินิกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริการเข้าถึงกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TGW) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประสบการณ์การวิจัยของเราได้แก่ การศึกษา iPrEx ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อล่วงหน้าในกลุ่ม MSM และ TG, การศึกษา MTN 017 และขณะนี้เรากำลังทำการศึกษา HPTN 083

นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมการวิจัยอื่น ๆ ได้แก่ บริการให้การปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (HIV VCT) ฟรีสำหรับกลุ่ม MSM / TGW ตั้งแต่ปี 2551,

การศึกษา HPV ใน MSM ในปี 2555,

การศึกษานำร่องสำหรับการป้องกันการติดเชื้อล่วงหน้า ฟรีในปี 2558 และ

การศึกษาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังสัมผัสเชื้อโดยมีการร่วมจ่ายในปี 2560

line_922830437785737_edited_edited.jpg
1577207826434.jpg
1567062371928.jpg
line_1184898466581493.jpg

ทีมวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ

ดร. อรุณรัตน์และทีมศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพและแบบผสมผสานบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำวิจัยกับกลุ่มประชากรหลากหลายตั้งแต่กลุ่มเด็กและเยาวชน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มชาติพ้นธ์ และผู้ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ทั้งในเมืองและในชนบท

S__18350097.jpg
pop.jpg
S__18350096.jpg
S__18350092.jpg
S__18350089.jpg
About us: Gallery

แก๊งซ่า

gang saa3_edited.jpg
20191101_090222.jpg
20191101_091830.jpg
bottom of page