top of page

Change for Life

หน่วยสารเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเเละเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ Change For life และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนชายหญิง 275 คนผ่านเกมบิงโก “ทันสารเสพติด”  เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา  

1_ศุนย์ฝึก7๘14082563.jpg
1_%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E
1_ศุนย์ฝึก7๘14082563_3.jpg
1_ศุนย์ฝึก7๘14082563_2.jpg
bottom of page