top of page

NEW Family Clinic 

1 กุมภาพันธ์ 2564: คลินิกครอบครัวเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากการรีโนเวทใหม่และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น

พื้นที่ส่วนกลาง 227 ตารางฟุต ประกอบด้วย เคาน์เตอร์ลงทะเบียน โซฟา 2 ตัว สตูล 2 ตัวโต๊ะลงทะเบียน โทรทัศน์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองอากาศ HEPA แบบพกพา แล็ปท็อป และมุมเครื่องดื่ม

คลินิกครอบครัวมีห้องตรวจร่างกาย / ห้องให้คำปรึกษาสามห้องและห้องตรวจร่างกายเล็กอีก 1 ห้อง

ห้องตรวจแต่ละห้องมีเตียงผู้ป่วย โต๊ะแพทย์ เก้าอี้ ตู้ติดผนังสำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดเจาะเลือดเครื่องปรับอากาศแผ่นกรอง HEPA ถังขยะทั่วไป 1 ถังถังขยะทางการแพทย์ 1 ถังและอ่างน้ำ

 

ปัจจุบันเปิดให้บริการผู้เข้าร่วมวิจัยในโครงการ IMPAACT 2019 , GS-US-380-5310 และ MK8591A-028

bottom of page