หน่วยวิจัยพิมานคลินิก

#MSM #transgender # HIV prevention # PrEP

HPTN083 Give PrEP a shot

A Phase 2b/3 Double Blind Safety and Efficacy Study of Injectable Cabotegravir Compared to Daily Oral Tenofovir Disoproxil Fumarate/Emtricitabine (TDF/FTC), for Pre-Exposure Prophylaxis in HIV-Uninfected Cisgender Men and Transgender Women who have Sex with Men

Ongoing (Follow-up)

MTN 035/DESIRE

Acceptability, Tolerability, and Adherence of Three Rectal Microbicide Placebo Formulations among HIV Seronegative Cisgender Men, Transgender Men and Transgender Women Who Engage in Receptive Anal Intercourse

Ongoing (Follow-up)

Pre Screen

การคัดกรองอาสาสมัครเบื้องต้นเพื่อเตรียมเข้าโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเพศชาย

Ongoing (Enrolling)

MRI MSM

การศึกษาภาพทางสมองโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เอ็มอาร์ไอ) กลุ่มชายโดยกำเนิดที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

Ongoing (Enrolling)